Kunnallistekniikka

Olemme luotettava kunnallistekniikan rakentaja; kunnallistekniikka-osaamistamme ovat mm. kokonaisvaltaiset vesijohto- ja viemärityöt, pumppaamot sekä teiden ja katujen rakentaminen.

Kunnallistekniikka

Vesijohto- ja viemärityöt

Suoritamme uudis- ja saneerauskohteiden kokonaisvaltaiset vesijohto- ja viemärityöt aina maanrakentamisesta vesikattoon asti.  Saneerauskohteissa teemme myös kaikki tarvittavat putki- ja kaivomuutokset vuosikymmenien kokemuksella.

Kokemuksemme yhdistettynä kestäviin materiaaleihin ja nykyaikaisiin työprosesseihin varmistavat laadukkaan ja vuosia kestävän lopputuloksen. Siksi olemme yhä useamman valinta myös vesijohto- ja viemäriurakoinnissa.

Kunnallistekniikka - Vesijohtotyöt ja viemärityöt - Lappeenranta - Etelä-Karjala
Kunnallistekniikka - Pumppaamo - Jätevesipumppaamo - Perusvesipumppaamo - Kunnallistekniikka - Kymecon
Kunnallistekniikka

Pumppaamot

Kymecon rakentaa mittatilaustöinä toteutettavat paineviemärijärjestelmien pumppaamorakenteet asiakkaan toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti – haastavaankin ympäristöön.

Kunnallistekniikka

Tiet ja kadut

Toteutamme niin uudistiet ja -kadut kuin myös jo olemassa olevien liikenneväylien saneeraukset. Tie- ja katuhankkeet toteutetaan kerrosrakenteineen jatkuvassa yhteistyössä ja vuoropuhelussa hankkeen tilaajan kanssa.

Rakennamme myös sillat, liittymät sekä meluaidat ja tarvittaessa palvelumme kattaa myös rakentamiemme tie- ja katuhankkeiden kunnossapidon ja huoltotoimenpiteet.

Kunnallistekniikka - Tiet ja kadut - Katurakentaminen - Tierakentaminen - Lappeenranta - Etelä-Karjala

Kunnallistekniikan
asiantuntijasi